Deze calculator schat het lichaamsvetpercentage van een individu op basis van verschillende meetmethoden, zoals huidplooimetingen of middelomtrek. Het biedt inzicht in de samenstelling van het lichaam en kan helpen bij het bepalen van het succes van een dieet- of trainingsprogramma.

Lichaamsvetpercentage Calculator