Laatst bijgewerkt op 15/03/2024

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Sportkerel.nl en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer redelijk zijn. Als u het niet eens bent, dient u deze website niet te gebruiken.

Links naar andere websites worden alleen ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daar worden uitgedrukt.

Elke inspanning wordt geleverd om de website draaiende te houden en soepel te laten verlopen. Sportkerel.nl neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.